Cv inaczej CURRICULUM VITAE

Każde pismo napisane przez Ciebie jest Twoją wizytówką.

Curriculum Vitae

Curriculum vitae ( termin pochodzi z łaciny, oznacza przebieg życia, używa się też skrótu CV, lub nazwy resume - terminy te stosujemy wymiennie ) to krótki życiorys, który prowadzi do rozmowy kwalifikacyjnej - nic więcej nic mniej. Jeżeli dzięki swojemu CV znajdujesz sie na liście kandydatów do objęcia stanowiska, to znaczy, ze spełniło ono swoje zadanie.

Rodzaje curriculum vitae

Rodzaj anglosaski. Jest wyraźnie sformalizowany, ma ustalony wzór konstrukcji, budowy. Taki dokument musi odpowiadać przyjętym wzorom i powinien pochodzić z edytora tekstów lub być napisany na maszynie, mieć też określony kształt graficzny.

Rodzaj francuski. Tu formalna budowa, kompozycja ma drygorzędne znaczenie, natomiast bezwzględnym wymogiem jest ręczne napisanie tekstu, co ma umożliwić (przez analizę charakteru pisma ) uzyskanie dodatkowych informacji o osobowości starającego sie o pracę. Z tym typem spotykamy sie bardzo rzadko (ale jest on sporadycznie stosowany, gdy pracodawcy pochodzą z Francji lub Belgii ).

Specjaliści niekiedy mówią o jeszcze innym podziale

Curriculum vitae europejskim - bardziej rozbudowanym, obszerniejszym, szczegółowym.

Curriculum vitae amerykańskim - zwięzłym, przedstawiającym przede wszystkim przebieg pracy zawodowej, podkreślającym zawodowe doświadczenia.

Typ europejski będzie stosowniejszy dla osob młodych, absolwentów różnych szkół, o niewielkim doświadczeniu zawodowym.

Rodzaj amerykański można polecić pracownikom o znacznym stażu, doświadcze- niu na różnych stanowiskach.

Dla osoby starającej się o pracę CV stanowi osobisty dokument, w którym eksponuje ona siebie w takim ujęciu, jakiego potrzebuje potencjalny pracodawca. Zadanie życiorysu polega więc na tym, by na jego podstawie pracodawca szybko mógł zdecydować, czy powinien się z tobą zobaczyć, czy też nie warto poświęcać ci czasu. Jeśli to co widzi, podoba mu się, wówczas dochodzi do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli nie, obojgu wam zaoszczędzony zostanie trud i czas.

Pamiętaj

Wizerunek i pierwsze wrażenie stają się w naszych czasach coraz ważniejsze.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności