List motywacyjny - radzimy jak napisać

Niemal zawsze pracodawcy wymagają złożenia, oprócz curriculum vitae, także listu motywacyjnego, który skutecznie zastępuje podanie o pracę. Powinien odpowiadać na dwa zasadnicze pytania:
- Dlaczego starasz się o pracę w danej firmie?
- Dlaczego właśnie ciebie powinni zatrudnić?

W liście motywacyjnym nie powtarzaj informacji, które zamieściłes w curricu- lum vitae. Np. nie podawaj dokładnie, jakie ukończyłeś szkoły i nie referuj wyczerpująco dotychczasowego stażu pracy lecz wskaż, że Twoja wiedza i doświadczenie zawodowe będą użyteczne w nowym miejscu zatrudnienia. Fakty podaj w CV - rozwiń informacje o sobie, zinterpretuj je w liście motywacyjnym.

Zadanie, jakie ma spełnić list motywacyjny, jest bardzo proste - chodzi bowiem o to, by jego odbiorca przeczytał Twoje CV - nic więcej.

Z doświadczeń fachowców wynika, że list motywacyjny powinien zawierać tylko trzy akapity. Pierwszy akapit. Podaj przyczynę napisania listu z punktu widzenia odbiorcy i wymień korzyści, jakie może on odnieść. Wykorzystać możesz metodę stosowana przy pisaniu listów handlowych, polegającą na rozpoczęciu tego akapitu od słowa "Wasz" . Na przyklad:
- "Wasze ogłoszenie było niezwykle interesujace...."
- "Wasze dotychczasowe osiągnięcia......"
- "Wasz artykuł w ,,Głosie Koszalinskim..." - "Wasza firma cieszy sie świetną reputacją w branży....."

Pracodawcy zawsze będą zainteresowani tym, co się dzieje, jeśli zostanie to przedstawione z ich punktu widzenia. Drugi akapit. Ułóż swoje CV tak, by nakierować uwagę czytającej osoby na twe inikalne cechy, które spełnią oczekiwania lub zapadną w pamięć twemu potencjalnemu pracodawcy. Na przyklad:
- W załączonym CV przeczytacie Państwo o........."
- "Jako specjalista od oprogramowania biegle władam językiem angielskim......."
- "W zeszłym roku zdobyłem największe zamówienie na........"
- "Obsługa klientów była głównym kierunkiem, w jakim rozwijałem swoją karierę zawodową....."

Trzeci akapit jest prośbą o rozmowę kwalifikacyjną. Ponieważ stanowi ona dziedzinę z działu personalnego (kadr), mówimy raczej o "możliwości przedyskutowania spraw" czy "spotkaniu". Na przyklad:
- ,,Okazja do porozmawiania...."
- ,, Szansa na spotkanie z Panem....."

Wreszcie rola tego akapitu jest skłonienie czytającego do podjęcia jakichś działań, stąd też słowa:
- Będę oczekiwać Państwa odpowiedzi..."

Najczęściej pracodawca myśli tak: jeżeli ktoś umie dobrze sprzedać siebie, to z pewnością będzie skutecznie sprzedawał i nasz produkt. Pomyśl o tym! Podobnie jak CV list motywacyjny powinien być zwięzły ( w zasadzie nie dłuższy niż jedna strona formatu A4, wolny od błędów językowych logicznych, estetycznie rozplanowany, napisany lub wydrukowany.

Pamiętaj!

Nigdy nie powinnismy przedstawiać pracodawcy kserokopii listu motywacyjnego.

Dokumenty przedstawiane pracodawcy można włożyć w foliowe okładki. Nie należy ich zginać. Jażeli zaistnieje konieczność ich wysyłki powinny być przesłane w sztywnej kopercie. Układa się je w następującej kolejności:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae,
- kopie swiadectw idyplomow,
- inne zaświadczenia.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności