Nazwa i adres odbiorcy pisma

Nazwa i adres odbiorcy pisma umieszczone w polu adresowym. Każdy składnik nazwy i adresu odbiorcy należy pisać w osobnym wierszu, w układzie blokowym pamiętając o dodatkowym odstępie między odbiorcą a jego siedzibą. Podobnie należy uczynić adresując koperty do polskich odbiorcó. Adresujemy zawsze w pierwszym przypadku stosując pojedyńczy odstęp. W adresie odbiorcy nie stosuje się skrótów, wyjątki to "ul."(ulica),"m."(mieszkanie), skróty stopni oraz tytulów naukowych i zawodowych.

Kolejność poszczególnych elementów adresu jest następująca:
. nazwa odbiorcy pisma (nazwa firmy lub imię i nazwisko adresata)
. interlinia (jeden dodatkowy odstęp)
. ulica i numer domu, ewntualnie numer mieszkania
. kod pocztowy i nazwa miejscowości, którą można napisać pismem wyróżnionym

Uwaga:

W adresach nie należy niczego podkreślać
Oznaczenia pocztowe typu:"Ekspres", "Polecony" piszemy pod adresem.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności