Rozdzielnik

Jest to informacja, o tym kto powinien zapoznac się z treścią pisma. Wpisujemy te informacje z lewej strony, pod "Załącznikami". Po wyrazach "Otrzymują:" lub "Do wiadomości:", wpisujemy informacje o tym, kto otrzymuje nasze pismo, kto powinien sie zapoznać z jego treścią i nie przechodzimy z tekstem poza oś symetrii. Instytucje lub osoby wpisujemy według ważności w hierarchii służbowej lub kolejności alfabetycznej.

Powyżej przedstawiono ujednolicony układ listu najczęściej występujący w korespondencji biurowej. Ujednolicony układ stosuje się nie tylko w odniesieniu do listów, ale również przy sporządzaniu większości innych pism. Mniej więcej jednakową formę i układ mają protokoły, notatki, sprawozdania, listy obecności, zaproszenia, listy motywacyjne, podania czy tez curriculum vitae. O formie i ukladzie treści tych pism będzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności