Skróty i skrótowce

W korespondencji biurowej skróty należy ograniczyć tylko do powszechnie znanych, takich co do których mamy pewność, że zostaną przez czytającego list zrozumiałe. W przeciwnym razie mogą zdarzyć się nieporozumienia wynikające z niewłaściwego ich czytania.

Często spotykanym błędem jest niewłaściwe stosowanie kropki w skrótach. Kropkę w skrótach atawiamy wówczas, gdy skrót jest utworzony z początkowych liter wyrazu skracanego. Natomiast nie stawiamy kropki, jeżeli końcową literą skrótu jest ostatnia litera wyrazu skracanego.

Skróty tytułów naukowych i zawodowych:
prof.- Profesor. dr- doktor, mgr - magister, doc.- docent, inz. - inżynier, gen.- generał, red. - redaktor, dyr. - dyrektor, mjr - major, kpt. -kapitan.

Skróty powtarzających się często zwrotów mowy potocznej:
szt. - sztuk, nr- numer, ul.- ulica, m.- mieszkanie, al.- aleja, wg- według, l.- liczba, poz - pozycja, r.- rok, t. - tom.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności