Treść pisma

Treść pisma powinna się zaczynać w odleglości 2-3 dodatkowych interlinii (odstępów) poniżej wyrazu "Sprawa". Treść pisma może być pisana w układzie blokowym, tj. z wyrównanym lewym marginesem i dodatkowymi interliniami między fragmentami tekstu lub w układzie z wcięciem( wcięcie, czyli akapit oddzielający poszczególne myśli może wynosić 2-5 odstępów- spacji). Pismo piszemy albo w układzie blokowym, albo z wcięciem akapitowym. Nie wolno mieszać układów i jeżeli rozpoczynamy pisanie w którymś z ukladów, to stosujemy go konsekwentnie do końca.

Lewy margines powinien wynosić od 20mm do 25mm, zaś prawy od 10mm do 15mm. Obowiązuje to przy sporządzaniu listów, zestawień, tabel, wykazów, list obecności itp. Jeżeli treść pisma przenosi się na następną (odwrotną) strone należy w prawym dolnym rogu strony postawić znak "/" . Korespondencja reprezentacyjna, pisma specjalne powinny być pisane jednostronnie, wszystkie pozostałe pisma biurowe mogą być pisane dwustronnie.

Górne marginesy kolejnych stron pisma powinny wynosić ok. 30mm, zaś na dole przynajmniej 20mm. Jeżeli występuje konieczność przeniesienia części pisma na druga strone, powinny sie tam znaleźć przynajmniej 3-4 linijki tekstu i podpisy. Niedopuszczalne jest umieszczanie na następnej stronie wyłącznie podpisów i załączników lub rozdzielnika.

Przystępując do pisania pism należy odpowiednio dostosować format papieru do długosci tekstu. Treść pisma powinna wypełnić całe środkowe pole wybranego blankietu.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności