Zwięzłe określenie treści pisma

zaczynające się od słowa "Sprawa:" powinno być napisane małą literą ( po dwukropku ) w pierwszym przypadku. Treść zawierająca zwiezłe określenie treści pisma można napisać pismem wyróżnionym. Ponieważ jest to inaczej tytuł pisma, na końcu nie należy stawiać kropki.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności