Znaki powoławcze

To data i znak sprawy nadawcy pisma oraz data i znak odbiorcy pisma. Na blankietach korespondencyjnych znajdują się następujące nadruki znaków powoławczych: "Data", "Wasz znak","Nasz znak","Data" odpowiednie informacje należy wpisywać blokowo pod nadrukami.
Data           Wasz znak   Nasz znak       Data
2001-08-02 RG-16/2001 ZSE-365/2002 2001-08-28

Uwaga: daty piszemy cyframi arabskimi, oddzielając poszczególne elementy kreskami poziomymi lub dodatkowymi odstępami, każdy element daty powinien być dwucyfrowy, rok może być napisany w postaci czterech cyfr. Norma polska regulująca pisanie dat zaleca, by pisać je zaczynając od roku, poprzez miesiąc, do dnia.

W przypadku, gdy piszemy pismo na papierze bez nadruków lub na blankiecie uproszczonym BU date naszego pisma umieszczamy w prawym górnym rogu ( powinna być poprzedzona nazwą miejscowości i przecinkiem ), nasz znak umieszczamy pod nadawcą ( bez nadruku "Nasz znak") w odleglości 2-3 dodatkowych odstępów. W sytucji, gdy nasze pismo jest odpowiedzią na inne pismo powołujemy się na jego znaki w pierwszym zdaniu treści pisma.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności